about us

ANY2WEB levert professionele webdiensten op maat.

Online ledenbestand specialistenvereniging

Een specialistenvereniging wilde de communicatie van het bestuur naar de leden en tussen de leden onderling verbeteren en had behoefte aan een online database voor het beheren van het ledenbestand.

ANY2WEB ontwikkelde voor de vereniging een besloten webomgeving met een online ledenbestand. De leden beheren zelf hun profiel. Meerdere velden zijn alleen voor het lid zelf en voor het bestuur zichtbaar, zoals het bankrekeningnummer en de wijze van contributie betalen. Andere velden zijn zichtbaar voor alle leden. Ook kwam er een digitale nieuwsbrief, die periodiek naar alle leden wordt verstuurd.

To Top