Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel in bewerking, een nieuwe versie zal binnenkort worden gepubliceerd.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ANY2Web houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

To Top